Лицензирани Курсове

 

Според Закона за професkursove300ионално образование и обучение, придобиването на професионална квалификация / професия, усъвършенстването на придобитата квалификация и курсовете по част от професия могат да се извършват само от центрове за Професионално обучение, отговарящи на държавните образователни изисквания и са лицензирани от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение.

С цел да разширим портфолиото на дружеството от предлагани продукти и услуги, взехме решение за създаването на лицензиран център за обучение, като по този начин Арт-Медика стана единственият дермато – козметичен център в Плевенска Област, предлагащ обучение по козметика със следните параметри :

• Собствена реновирана материална база – виж
• Козметично оборудване – собствен внос – виж
• Обучение под контрола на опитен лекар-дерматолог – виж
• Лицензиран Център за Професионално Обучение – част от дружеството.

За повече информация за предлаганото обучение по лицензирани професии и кратки курсове – виж