Обучения

 

obuchenia300

Провежданите от нас курсове за професионално обучение, се характеризират с реална, 100 %-ва практика. Всеки курсист преминал степен на обучение, може да започне веднага работа в страната и в чужбина. Курсовете за преквалификации Ви дават спокойствие и сигурност, защото в условия на икономическа криза, те понижават стреса и повдигат самочувствието на всеки млад специалист. Всеки курс за професионална квалификация увеличава уменията Ви и намалява рискът от съкращение.

Съгласно полученият лиценз от НАПОО всички учебни програми в Центъра за Професионално Обучение към дружеството отговарят на ДОИ за придобиване на степен на професионална квалификация, за разширяване и актуализиране на придобита професионална квалификация и са в съответствие със съвременните тенденции в професионалното образование и обучение.

Професионалните курсове са основен изход от:

– монотонният живот,

– ниското заплащане,

– неудобното работно време,

– продължителното пътуване до и от работното място,

– високомерните и уронващи авторитета на свойте служители, работодатели.

– завистливите колеги и др.

Провежданите от нас курсовете Ви дават възможност да смените работната среда с нова, коренно различна от досегашната. Можете отново да изберете подходящите за вас:

– работно време и място.

– колеги и началници.

– месечни доходи.

Предлаганите от нас курсове и обучения са в следните професионални направления :

 

Професионално направление “ Козметика “

 

• Козметик  / уникална учебна програма водена от дерматолог /

• Маникюрист-педикюрист

• Фризьор

 

Професионално направление ” Туризъм “

 

• Администратор

• Камериер

• Сервитьор-барман

 

Професионално направление ” Търговия “

 

• Търговски представител

• Касиер

• Оперативен счетоводител

• Продавач-консултант

 

Повече за провежданите от нас курсове, ще научите от разделите на сайта :

• Собствена реновирана материална база – виж
• Козметично оборудване – собствен внос – виж
• Обучение под контрола на опитен лекар-дерматолог – виж
• Лицензиран Център за Професионално Обучение – част от дружеството.

 

За повече информация за предлаганото обучение и кратки курсове виж